Laparoskopi

Laparoskopi, karın içi ya da leğen kemiğindeki organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri (20 cm dolayında) yerine, birkaç adet -4 yada 5 adet- küçük (0.5-1 cm) deliklerden yerleştirilen borucuklardan (trokar ) bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun-ince ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir (şekil-1). Ayrıca laparoskopik cerrahide, ameliyat edilecek organların- böbrek, prostat, üreter ve böbreküstü bezi gibi- rahatlıkla görülebilmesini sağlayan, borucukların birinden yerleştirilen yüksek rezolüsyonlu teleskoptur. Bu teleskop ile karın içindeki organların görüntüsü teleskoba monte edilmiş ufak kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak organın yaklaşık 10 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir.

Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak kesiler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Laparoskopi ile ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre daha kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş eğitimi gerektirmektedir.

Laparoskopik Cerrahinin Faydaları

Hastalar açısından, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır.

 • 1-Daha az ameliyat sonrası ağrı
 • 2-Daha az kanama
 • 3-Daha kısa hastanede kalış süresi
 • 4-Kabul edilebilir kozmetik görünüm/küçük ameliyat yara izi
 • 5-Günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş

Laparoskopik Cerrahi Endikasyonları (Uygulandığı Durumlar)

Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilir bir tekniktir. Gerçekten, karınzarı dış bölümünde yer alan ürolojik organların (böbrek, böbreküstü bezi, üreter, prostat, anadamar lenf bezlerinin cerrahi olarak çıkarılması giderek artan şekilde kabul gördüğü gibi, daha az hasar ve ağrı avantajları ile zamanımızda laparoskopik olarak yapılabilmektedir. Miminal invaziv (daha az yaralayıcı) cerrahi olarak kabul edilen laparoskopik cerrahi, tüm dünyadaki gelişmiş merkezlerde, açık cerrahiden daha sık uygulanır hale gelmektedir.

Ürolojide Laparoskopinin Uygulandığı Hastalıklar:

 • Prostat kanseri (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)
 • Böbrek kanseri (Laparoskopik Radikal nefrektomi)
 • Testis kanseri (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi)
 • Mesane kanseri (Laparoskopik Radikal Sistektomi)
 • Böbrek çıkış darlıkları-UPJ darlığı- (Laparoskopik Pyeloplasti)
 • Fonksiyon kaybına uğramış böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi)
 • Böbrek üstü bezi (adrenal) tümörleri (Laparoskopik Adrenalektomi)

Laparoskopik Cerrahinin Uygulanmaması Gereken Durumlar

Laparoskopik cerrahinin uygulanmasında kesin sakıncalı olan durumlar, düzeltilemeyen kanama hastalıkları, barsak tıkanıklıkları, karın duvarında aktif infeksiyonlar ve karın zarına yayılmış kanserler ve karın zarı içinde su toplamış hastalardadır. Göreceli olan sakıncalı durumlar aşırı şişmanlık, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, kalp hastalıklarıdır

Laparoskopik Cerrahi Komplikasyonları

Rutin olarak laparoskopik cerrahi uygulayan tecrübeli ve eğitimli cerrahlar tarafından yapılan girişimlerde komplikasyonlar düşüktür. Laparoskopik cerrahide yaklaşık komplikasyon oranı %5dir. Laparoskopik cerrahi sırasında görülebilen ölüm oranı yaklaşık %0.3; açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1-5dir.

Ürolojik hastalıkları içeren organlarımız de görülen organlardan oluşmaktadır. Ürolojik hastalıklarda uygulanan laparoskopik cerrahi hakkında bilgilerin içinde hastalıkların genel bilgileri, endikasyonları, teknik özellikleri ve komplikasyonlar konusunda gerekli detay bulunmaktadır.

Ürolojik Hastalıklarda Uygulanan Laparoskopik Cerrahiler

Prostat

Prostat kanseri Laparoskopik radikal prostatektomi

Böbrek

Böbrek Kanseri Laparoskopik radikal nefrektomi Laparoskopik parsiyel nefrektomi

Fonksiyonsuz böbrek: Laparoskopik basit nefrektomi

Böbrek kisti: Laparoskopik böbrek kist dekortikasyonu

Üreteropelvik bileşke darlığı (Böbrek çıkış darlığı):Laparoskopik pyeloplasti

Testis

Testis Kanseri: Laparoskopik retroperitoneal lenfadenektomi

İnmemiş testis: intraabdominal laparoskopik eksplorasyon ve orşiopeksi

Surrenal

Böbreküstü bezi tümörleri: Laparoskopik surrenalektomi

Mesane

Mesane tümörü: Laparoskopik radikal sistektomi ve üriner diversiyon

Mesane divertikülü: Laparoskopik divertikülektomi

Sistosel-rektosel (Mesane sarkması): Laparoskopik sakrokolpopeksi