Böbrek Taş Hastalığı Nedir?

Böbrek taşı hastalığı böbreklerde kum ve taş oluşumu olarak tanımlanan; hastada yoğun ağrıya neden olan bir problemdir. Böbrekler; atık maddelerin vücuttan atılmasında fonksiyonel olan vücut için gerekli maddelerin filtrelenmesini sağlayan organlarımızdır.

Böbrek taşı hastalığı belirtileri

Böbrek taşı hastalığının belirtileri; taşların boyutunun küçük olması durumunda idrar kanalından geçerek vücuttan atılmaları sebebi ile herhangi bir belirtiye neden olmamaktadır. Ancak boyutu büyük olan böbrek taşları böbrekte ya da üreterde (böbrek ve mesaneyi bağlayan tüpte) sıkışabilmektedir. Bu durumda açığa çıkan şikayetlerin başında ağrı gelmektedir. Bazı hastalarda ağrı hissi hafif yaşanabilmekteyken bazı hastalarda ise oldukça şiddetli yaşanabilmektedir. Böbrek taşının diğer belirtileri ise aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir;

  • Sık idrar çıkma
  • İdrarda kan görülmesi
  • Yüksek ateş ve titreme
  • İdrar atımı sırasında ağrı
  • İdrar yapmada zorluk ya da idrar miktarının az olması
  • Mide bulantısı ve kusma

Yukarıdaki şikayetlerin yaşanması durumunda alanında tecrübeli bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır. Bu süreçte hasta öyküsünün değerlendirilmesinin yanı sıra üriner sistem grafisi ve ultrasonografi tetkiklerine ihtiyaç duyulabilmektedir. Aynı zamanda taşların yapısının belirlenmesi amacı ile kan testi de uygulanabilmektedir.

Böbrek taşı tedavisinde planlama sürecinde ise bilgisayarlı tomografi ve intravenöz piyelografi (IVP) uygulanabilmektedir.

Ankara Böbrek taşı hastalığı tedavisi

Ankara Böbrek taşı hastalığının tedavisinde nitelikli bir yol izlemek oldukça önemlidir. Tedavi planlaması sürecinde böbrek taşının büyüklüğü önemli rol oynamaktadır. Aynı zamanda böbrek içerisindeki konumunun belirlenmesi de taşın kendiliğinden düşme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla gereklidir. Aynı zamanda böbrek taşı oluşumunun sık tekrarlaması durumunda parathormon ve vitamin D testleri ve 24 saaatlik idrar parametreleri gibi ileri incelemelerin gerekmektedir.

5mm’den küçük olan böbrek taşlarının tedavisinde bol su tüketimi, ağrı kesici ilaç ve antispazmodik ilaçların kullanılması gerekmektedir. Bu sayede taşın kendiliğinden düşmesi hedeflenmektedir. Ancak böbrek taşının boyutunun 5 mm’den büyük olması durumunda girişimsel ve cerrahi tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulabilmektedir.

Böbrek taşlarının tedavisinden birden fazla metod bulunmaktadır. Bu metotlardan hangisinin uygulanacağı taşın yeri, boyutu, ek patolojilerin varlığı ve hasta tercihine göre değişmektedir.  ESWL en basit tedavi şeklidir. ESWL ile taşın kırılması sonrasında kendiliğinden düşmesi işlemi son yıllarda oldukça sık uygulanmaktadır. ESWL ile böbrek taşı tedavisinde vücut dışından verilen şok dalgaları ile taşların daha küçük parçalara ayrılması hedeflenmektedir.

Diğer tedavi yöntemleri endoskopik taş tedavileri,  Perkütan nefrolitotomi, Laparasokopik taş tedavileri, robotik taş tedavileri ve açık ameliyatlardır.  . Endoskopik tedavilerin başında URS denilen idrar kanalından girilrek taşa ulaşılan ameliyat tekniği gelmektedir. Bu yöntemde lazer sayesinde özel aletler ile böbreğe ulaşılarak taş kırma işlemi yapılmaktadır. Perkütan nefrolitotomi ameliyatı da bir endoskopik yöntemdir. Nispeten daha büyük taşlarda uygulanır. Endoskopik yöntemle uygulanan söz konusu cerrahi işlem; anestezi altında uygulanmaktadır. Bel bölgesinden 0,5-1 santimetrelik kesi açılarak taşlara ulaşılmakta; taşlar bu sayede kırılmakta ya da çıkarılmaktadır.

Ankara 6 mm böbrek taşı tedavisi

6 mm böbrek taşı tedavisinde ESWL, PNL ya da URS yöntemleri uygulanabilmektedir. URS (üretoroskop) işlemi; hastanın idrar kanalından girilerek taşların kırılması disiplinine dayanmaktadır.

Bunlar da İlginizi Çekebilir