LAPARASKOPİ NEDİR ?

Laparoskopi karın içerisindeki boşlukların kullanılarak ameliyat yöntemlerini uygulanmasıdır. Karın içerisine karbondioksit gazıyla bir insülinasyon uygulanır. Yani karın içi şişirilir. Bir boşluk oluşturulur. Bu boşluğa trokarlar ve kamera yerleştirilerek karın içerisi görüntülenir. Hedef organımız neyse prostat, böbrek, mesane gibi bağırsak gibi organlar bu ameliyat tekniğiyle görülerek ameliyatı gerçekleştirilebilecek organlar haline gelir