OPTİLUME TEDAVİSİ

Üretre darlıkları erkeklerde çok ciddi bir problem olan bir rahatsızlık. Genelde tekrar eder ve tekrar ettikten sonra da hastanın fiziksel sağlığı ve bazen de ruhsal sağlığı bozulabilir. Işte bu üretilme darlıklarının tedavisinde artık yeni bir yöntem mevcut. Bu yeni yöntem klasik ameliyatların lazer ya da açık ameliyatların dışında ameliyatsız bir yöntem olarak gelmiş durumda. Üretra darlıklarında kullandığımız bu yeni yöntem optilume adı verilen bir balon yöntemi. Optilume tedavisi yeni bir tedavidir. Temelde Şekilde uygulanmaktadır. İdrar kanalından darlık önce gözle görülür ve darlığın yeri tespit edilir. Ardından optilum balonu üzerine ilaç indirilmiş optilum balonu darlığın ortasına yerleştirilir ve bu belli basınç altında şişirilir. Bu şişirilme kısmında artık biz röntgenle ve balonun yerini tespit ederiz. Bu balonun üzerinde paklitaksel adı verilen darlığı önleyici, darlığı tedavi edici bir ilaç mevcuttur. Bu ilaç belli bir süre içerisinde o darlığa nüfuz ederek o darlığın tekrar oluşmasını ve tedavi olmasını sağlamaktır.