Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopi Nedir?

Laparoskopi, kelime anlamı itibariyle karın içi boşluğunun görüntülenmesini ifade eder. Güncel anlamda karşılığı ise karın içi boşluğuna girilerek karın içi organların ameliyatlarının yapılabildiği cerrahi teknikdir. Laparoskopi temelde kapalı bir ameliyat tekniğidir.

Bu organların cerrahi tedavisinde, geniş ameliyat kesileri yerine, birkaç adet küçük (0.5-1 cm) delikden yerleştirilen borucuklardan (trokar) bir kameraya bağlı olan teleskop ile elde edilen görüntü eşliğinde uzun-ince ameliyat ekipmanları ile yapılan ameliyat tekniğidir. Teknik olarak trokarlardan girilen kamera ile görüntü elde edilmektedir. Görüntü normalden daha büyüktür ve detaylı bir görüş alanaı sağlar. Bu teleskop ile karın içindeki organların görüntüsü teleskoba monte edilmiş ufak kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak organın yaklaşık 10 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilir.

Laparoskopik cerrahide kullanılan bu ufak kesiler nedeniyle, laparoskopik cerrahi sonrası, açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre, çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Laparoskopi ile ameliyat sonrası ameliyat ağrısı ve bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopik cerrahi de açık cerrahi gibi genel anestezi (narkoz) altında yapılmaktadır.

Laparoskopik cerrahi, hastalar için açık cerrahiye göre daha kolaylıklar sağlayan bir teknik olmasına rağmen, uygulanması için oldukça deneyim ve özellikle bu konu üzerinde edinilmiş eğitimi gerektirmektedir.

Laparoskopik Cerrahinin Faydaları Nelerdir ?

Hastalar açısından, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında araştırmalarda belirlenmiş birçok fayda sağlanmaktadır.

  • 1-Daha az ameliyat sonrası ağrı
  • 2-Daha az kanama
  • 3-Daha kısa hastanede kalış süresi
  • 4-Kabul edilebilir kozmetik görünüm/küçük ameliyat yara izi
  • 5-Günlük aktivite ve çalışma yaşantısına erken dönüş

Laparoskopik Cerrahi Hangi Durumlada Yapılır?

Laparoskopi ürolojideki birçok cerrahi girişimde uygulanabilen bir tekniktir. Her geçen günde kullanılan ameliyat sayısı artmaktadır. Son yılllarda laparoskopiye adapte edilen yeni teknikler sayesinde teknik çok daha efektif hale gelmektedir. Laparaskopi ürolojide en sık olarak böbrek ameliyatlarında kullanılmaktadır. Ben klinikte 2006 yılından itibaren laparoskopik tekniği kullanmaktayım.

Ürolojide Laparoskopinin Uygulandığı Hastalıklar:

Böbrek Hastalıkları:

  1. Kanser nedeniyle böbreğin tamamının alınması veya kanserli dokunun alınması.( radikal nefrektomi / parsiyel nefrektomi)
  2. Böbrek Çıkım Darlığı (Piyeloplasti)
  3. Anormal yerleşimli böbreklerde taşların alınması. (Pyelolitotomi)
  4. Fonksiyon kaybına uğramış böbreklerin çıkartılması (Laparoskopik Nefrektomi)

Prostat Hastalıkları:

Prostat kanseri nedeniyle Prostanın alınması: (Laparoskopik Radikal Prostatektomi)

Testis Hastalıkları:

Testis kanseri nedeniyle lenf düğümlerinin temizlenmesi (Laparoskopik Retroperitoneal Lenfadenektomi)

Mesane Hastalıkları:

Mesane kanseri nedeniyle mesanenin tamamen alınması (Laparoskopik Radikal Sistektomi)

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları:

Kanser süphesi olan kitlelerin ve fonksiyonel olan iyi huylu tümöerlerin çıkarılması.

Laparoskopik böbrek kisti ameliyatı için tıklayınız

Laparoskopik Cerrahinin Uygulanmaması Gereken Durumlar Nelerdir ?

Laparoskopik cerrahinin uygulanmasında kesin sakıncalı olan durumlar, düzeltilemeyen kanama hastalıkları, barsak tıkanıklıkları, karın duvarında aktif infeksiyonlar ve karın zarına yayılmış kanserler ve karın zarı içinde su toplamış hastalardadır. Göreceli olan sakıncalı durumlar aşırı şişmanlık, karın ve leğen kemiği organlarında önceden geçirilmiş büyük ameliyat, gebelik, ağır solunum yetersizliği, ağır kalp atım bozuklukları, kalp hastalıklarıdır.

Laparoskopik Cerrahi Komplikasyonları

Rutin olarak laparoskopik cerrahi uygulayan tecrübeli ve eğitimli cerrahlar tarafından yapılan girişimlerde komplikasyonlar oldukça düşüktür. Laparoskopik cerrahide yaklaşık

komplikasyon oranı %4-5 dir. Laparoskopide açık ameliyata geçme olasılığı ise yaklaşık %1-5dir.