HoLEP Nedir?

Holep yöntemi ile iyi huylu prostat büyümesi tedavisi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem ileri lazer teknolojisinin kullanıldığı güncel bir cerrahi yöntemdir. Bu işlem ile birlikte prostat dokusunun tamamı temizlenmektedir ve işlem kapalı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Üstelik büyük prostatlarda açık cerrahiye benzer sonuçlar elde edilmesini sağlamakta olan ve konforlu sonuçlar veren bir uygulamadır. Özellikle günümüzde prostat tedavisinde oldukça sık tercih edilmektedir. Altın standart tedavi yöntemi olarak da kabul edilmektedir. Genelde genel anestezi ile ya da belden aşağı uyuşturma ile gerçekleştirilmektedir.

HoLEP, iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde günümüzde altın standart olma yolunda olan bir tedavi yöntemidir. Kısaca HoLEP olarak kullanılan tedavi yöntemi tıp literatüründe Holmium Lazer ile Prostat Enükleasyonu olarak tanımlanmaktadır. 1995 yılında temelleri atılan HoLEP tedavisi; günümüzde son halini almıştır ve hem hasta hem de cerrah açısından konforlu ve güvenilir bir uygulamadır.

Holep Tedavisi Nedir?

Holep tedavisi nedir? Holep tedavisinde iyi huylu prostat büyümesinde oldukça sık rastlanmaktadır. Günümüzde uygulanan en modern ve başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde lazer kullanılmaktadır. Lazer ile birlikte bazı kısımlar dışarı çıkarılmaktadır. Ayrıca bütün prostat boyutlarında uygulanabildiği gözlemlenmektedir. Bu nedenle prostat boyutundan bağımsız bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Son 10 yıldır sık tercih edilen bu yöntem ile büyük oranda olumlu sonuçlar elde edilmektedir. Holmium lazer kullanılarak gerçekleştirilmekte ve prostat iç dokusu dışarı çıkarılmaktadır. Prostat sorunu ilerleyen yaşlarda daha sık ortaya çıktığından dolayı ileri yaşlarda olan erkeklere daha sık uygulanmaktadır.

Eğer hasta ilaç tedavisi ile iyileşmiyorsa bu yönteme başvurulabilmektedir. Ayrıca düşük kanama riskine sahiptir. İşlem sonrasında hastanın hastanede yatış süreside oldukça kısadır. Hasta 24 saat gibi kısa bir sürede iyileşme göstermektedir.

HoLEP tedavisi; iyi huylu prostat büyümesi şikayeti bulunan ve söz konusu şikayetlerin yaşam kalitesini önemli derecede düşürdüğü hastalarda uygulanmaktadır. Prostat dokusunun tamamının kapalı yöntem ile çıkarılmasını sağlayan HoLEP tedavisi; hasta konforu ve işlem sırasında yaşanabilecek komplikasyonlar açısından oldukça avantajlıdır.

HoLEP yöntemine başvurulması gereken durumlar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir;

 • İlaç tedavisinden fayda sağlanmaması
 • Böbrek fonksiyon bozukluğu
 • İdrar atımı sırasında sondaya ihtiyaç duyulması
 • İdrar atımı sonrası mesanede aşırı miktarda idrar kalması
 • Geçmeyen ve sık tekrar eden enfeksiyon yaşanması
 • Sık sık kanama ve taş oluşumu yaşanması

Yukarıdaki şikayetler hastanın günlük yaşamını etkilediği gibi aynı zamanda enfeksiyon, kanama ve taş oluşumu gibi şikayetlerin sık tekrarlaması bağışıklık sistemini zayıflatabilmektedir.

Holep Nasıl Uygulanır?

Holep Nasıl Uygulanır? İşlem genel anestezi altında ya da hastanın belden aşağısı uyuşturularak gerçekleştirilmektedir. Hastanın idrar kanalından kameralı özel aletler ile içeri girilmektedir. Burada büyüyen prostat dokusu oldukça dikkatli bir biçimde lazer ile birlikte kapsülden ayrıştırılmaktadır. Ardından mesane içerisine atılmaktadır. Mesane içerisinde atılmış olan prostat dokusu bir başka alet ile parçalanmakta ve vakumlanarak dışarı atılmaktadır. Daha sonra ise sonda takılarak işlem bitirilmektedir. Ameliyat sonrasında çıkarılan prostat dokusu ise patolojiye gönderilerek incelenmektedir. Oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan bir yöntem olduğundan dolayı günümüzde sıkça tercih edilmektedir.

HoLEP; idrar kanalından girilerek uygulanan bir tedavi yöntemidir. Büyüyen prostat dokusunun Holimum lazer ile prostat kapsülünden ayrılması sağlanmakta ve çıkarılmaktadır.

İyi huylu prostat büyümesi tedavisinden diğer yöntemlerde hastalığın tekrarlama riski bulunurken HoLEP yönteminde doku tamamen çıkarıldığı için tekrarlama riski son derece nadirdir. Bu durum söz konusu tedavi yönteminin en büyük avantajlarından biri olarak kabul edilmektedir. HoLEP işlemi ile çıkarılan prostat dokusu laboratuvar ortamında incelenerek kanser hücresinin varlığı da araştırılabilmektedir.

Holep Kimlere Uygulanır?

Holep Kimlere Uygulanır? Hemen herkes için uygulanabilecek bir yöntemdir. Bazı avantajlara sahip olan bu yöntem, diğer yöntemlerin uygulanamadığı durumlarda da tercih edilmektedir. 80 gram üzerinde olan prostatlara genelde açık ameliyat yöntemi önerilmektedir. Ancak bu yöntem 80 gram üzerinde yer alan prostatlara da rahatça uygulanabilmektedir. Özellikle büyük prostatlar için de uygulanabilen güvenilir bir işlemdir. Eğer prostat büyüklüğüne eşlik eden mesane taşı var ise eş zamanlı olarak lazer ile bunlar da kırılmaktadır. Ayrıca hastanın idrar kanalında darlık varsa bu durumda giderilmektedir. Genel anlamda hasta ameliyattan sonraki gün taburcu edilebilmektedir. Fakat hastanın yaşı ilerlemişse ya da farklı hastalıklara sahipse fazladan bir gün daha hastanede yatırılmaktadır.

Holep Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Holep Ameliyatı Nasıl Yapılır? Anestezi eşliğinde gerçekleştirilen bir operasyondur. Hastanın idrar kanalı üzerinden içeri yerleştirilen bir kameranın yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu noktada yer alan ve büyüyen prostat dokusu ayrıştırılmakta ve mesaneye atılmaktadır. Daha sonra ise mesaneye atılan parça parçalanarak temizlenmektedir.

Holep Ameliyatı Avantajları Nelerdir?

Holep ameliyatı avantajları şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Her büyüklükteki prostata uygulanabilmektedir.
 • Açık ameliyata alternatif bir yöntemdir.
 • Kanama riski oldukça azdır.
 • Hastanede yatış süresi oldukça kısadır.
 • Prostat ne kadar büyük olursa olsun açık ameliyata gerek kalmadan uygulanabilmektedir.
 • Hastanın tekrar ameliyat olma ihtimali oldukça azdır.
 • Hastanın cinsel fonksiyonlarına herhangi bir zarar oluşturmamaktadır.
 • Eğer zorunlu bir hal varsa kan sulandırıcı ilaç kullanılmasına rağmen uygulanabilmektedir.

Oldukça konforlu bir yöntem olan HoLEP’te uygulama bölgesinde kesi açılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır. Tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktör ise hekim seçimidir. Alanında tecrübeli bir hekim ve ekibinin gerçekleştirdiği HoLEP uygulamasında komplikasyon yaşanma riski önemli derecede düşüktür.

Bunlar da İlginizi Çekebilir