Plazma Kinetik Tur-P

İyi huylu prostat büyümesi 40'lı yaşlarda başlayan ve erkeklerde bir dizi şikayet ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık toplumda yaygın olarak görülmektedir. BPH'lı hastaların neredeyse yarısı ameliyat ile tedavi edilmektedir. Günümüzde BPH için uygulanan altın-standart yöntem ise TUR-P denilen yöntemdir. Işte Plazma Kinetik TUR-P ise klasik TUR-P yönteminin en güncel ve gelişmiş tekniğidir.

TUR-P Nedir?

TUR kelimesinin karşılığı ingilizce olarak transüretral rezeksiyon demektir. Bu işlem prostata yapıldığında TUR-P(rostat) olarak adlandırılır. Günümüzde iyi huylu prostat tedavisinde altın standart yöntemdir. En güncel ve en etkin tedavi şeklidir. Bu yöntem farklı enerji kaynakları ve farklı yöntemlerlerle yapılmaktadır. Işıklı bir alet ile idrar kanalında girilir. Endoskop içinden bir yıkama sıvısı geçer ve sıvı sayesinde prostat görüntülenir. Ve prostrat endoskopik olarak kesilerek parça parça dışarı alınır. Klasik TUR yönteminde elektrik enerjisi kullanılmaktadır ve hastadan elektrik akımı geçerek sistem çalışır. Yani hastaya bir elektrod bağlanarak klasik elektrik akımı kullanılarak bir kesme işlemi uygulanır. Bu sitem tek taraflı yani monopolar TUR sistemi olarak bilinir.

Plazma Kinetik TUR-P Nedir?

Plazma Kinetik TUR-P daha yeni ve güncel bir tekniktir. Temele yine klasik TUR gibi endoskopik olarak prostat görüntülenir ve parça parça kesilerek dışarıya alınır. Plazma kinetik TUR-P yönteminin farkı ise kullanılan cihazdır. Bu yöntem bipolar bir sitemdir. Yani elektrik akımı hastadan geçmez. Kullanılan cihazın ucundaki iki noktadan enetrji geçmektedir. Bu sistemin diğer önemli farkı ise kullanın enerjinin elektrik akımı yerine plazmakinetik enerji olmasıdır. Ayrıca yıkama sıvısı olarakda serum fizyoljik kullanılmaktadır.

prostat

Şekil: Prostatın endoskopik görüntüsü

Plazma Kinetik TUR-P'nin Klasik TUR-P'ye Göre Farkları Nelerdir?

Plazma Kinetik TUR-P'nin klasik yönteme göre farkları şunlardır;

 • Daha yeni ve güncel bir teknikdir.
 • Bipolar bir sistemdir.
 • Hastadan enerji akımı geçmez.
 • Yıkama sıvısı olarak fizyolojik serum kullanılır (SF)
 • Klasik yönteme göre az da olsa maliyetlidir.

plazma-kinetik-tur-p  tur-p

Şekil: Plazma Kinetik TUR-P sırasında kırmızı plazma 'hare' oluşumu

Plazma Kinetik TUR-P'nin Avantajları Nelerdir?

Plazma kinetik TUR klasik TUR yöntemine göre oldukça avantajlı bir yöntemdir. Bu avantajın en önemli kaynağı yukarıda da belirtiğim gibi bipolar bir sitem olamsıdır. Avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Daha güvenlidir: Özellikle kalp pili olanlar, kalp hastalığı olanlar ve düşükün olanlarda bu yöntem daha güvenlidir.
 • Daha az kanama
 • Daha az komplikasyon
 • Daha etkin bir kesme işlemi
 • Büyük hacimli prostatlarda daha uzun süre kullanılabilir.
 • Yıkama sıvısı olarak serum fizyolojik kullanıldığı için TUR sendromu denilen ve klasik TUR-P yönteminde görülen sıvı zehirlenmesi görülmez.

Bunlar da İlginizi Çekebilir