Çocuklarda Taş Hastalığının Tedavisi

Ankara çocuklarda taş hastalığı çocukluk çağının her döneminde hatta bebeklik döneminde dahi görülebilmektedir. Erişkinlerde olduğu gibi son yıllarda çocuklarda taş hastalığının görülme oranı oldukça artmıştır. Taş hastalığının kız çocuklarında erkek çocuklarına oranla daha sık görüldüğü saptanmıştır.

 

Ankara taş hastalığının çocuklarda görülme sıklığının artma nedenleri; genetik faktörler, tüketilen gıdalar, enfeksiyona bağlı hastalıkların nitelikli bir şekilde tedavi edilmemesi, idrar yollarındaki anatomik bozukluklar ve çeşitli metabolik hastalıklar olarak açıklanabilmektedir.

Çocuklarda Taş Hastalığı Nasıl Önlenir?

Böbrek taşı probleminin tamamen önlenmesi mümkün olmamakla birlikte çeşitli risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ile taş oluşum ihtimali önlenebilmektedir. Üriner sistemdeki yapısal bozuklukların tedavi edilmesi, idrar yolu enfeksiyonlarının nitelikli bir şekilde tedavi edildiğinden emin olunması önerilmektedir. Aynı zamanda sağlıklı gıdaların tüketilmesi, yeterli oranda sıvı alımı da çocuklarda taş hastalığının önlenmesinde etkili olabilmektedir.

Çocuklarda Taş Hastalığı Belirtileri

Ankara çocuklarda taş hastalığı belirtilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

  • Karın ağrısı
  • Bulantı ve kusma
  • İştahsızlık
  • Solgun yüz

Çocuklarda taş hastalığının açığa çıkardığı şikayetler pek çok hastalığın belirtisi de olabileceğinden bu süreçte nitelikli tanı büyük önem taşımaktadır. İdrar ve kan tahlillerinin yanı sıra ultrason ile inceleme ile birlikte tomografi çekimine de ihtiyaç duyulabilmektedir.

Çocuklarda Taş Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Ankara çocuklarda taş hastalığı tedavisi, taşın idrar yolunda neden olduğu tıkanıklığın giderilmesi ile başlamaktadır. Bununla birlikte taşın boyutu idrar kanalından geçebilecek boyutta ise kendiliğinden atılması beklenebilmektedir.

Taşın kendiliğinden düşmemesi durumunda ses dalgaları ile taşın boyutunun küçültülmesi (ESWL) sağlanarak kendiliğinden düşmesi beklenmektedir. Söz konusu yöntemin yanı sıra idrar kanalından girip böbreğe ulaşarak lazer yolu ile taşın çıkarılması ya da böbrek üzerinde 1 santimetrelik kesi açılarak taşa ulaşılması ve çıkarılması (peruktan böbrek cerrahisi) sağlanabilmektedir. 

Çocuklarda taş hastalığının tedavisi sonrasında hastalığın tekrarlamasını önlemek de oldukça önemlidir. Hastanın genetik ve metabolik değerlendirmesinin nitelikli bir şekilde yapılması ve beslenme, sıvı alımı ve kilo kontrolünün sağlanması da taş hastalığının tekrarlamasını önlemek için büyük önem taşımaktadır.